390 godina od zapisa o crkvi na području Crekvine u Kastvu


Crekvina je naziv za današnje ruševine crkve svete Marije. Postoje različita mišljenja o gradnji i završetku crkve, ali ono što je konstantno jest legenda o Crekvini. Jeste li znali za legendu o Crekvini?

Kastavski podložnici cijele su dane nosili kamenje i pijesak za gradnju crkve. Pijesak su donosili u vrećama s Preluka, koji je bio udaljen nekoliko sati hoda od Kastva. Među njima je bila i jedna udovica, majka troje djece. Jednoga dana, gotovo iznemogla od umora, zamolila je isusovca koji je nadzirao rad da je pusti te ta da kao sluškinja pokuša zaraditi da prehrani svoju djecu, no umjesto toga tri put je udarena bičem i protjerana po novo breme pijeska na Preluk.

Razglednica s „Crekvinom” iz 1910.

Crkva je već bila pokrivena kada je udovica došla do jednog stupa, primila se za njega i, gledajući u nebo, izrekla kletvu da zla sreća zadesi crkvu. U trenutku kad je izgovorila kletvu, čuo se strašan šum, a crkva se srušila. Ni udovica ni radnici nisu ozlijeđeni, a u vreći udovice našlo se mnogo bijelog kruha. Zahvalna Bogu, udovica je otišla kući. Od tada crkva nije uspijevala biti dovršenom, na svaki se pokušaj nanovo urušavala.

Nikome nije jasno zašto je na području s otprilike 7.000 stanovnika, uz puno malih ili većih crkava, morala biti sagrađena ogromna crkva u koju bi stalo otprilike 4.000 vjernika. Nije to jedina nepoznanica vezana uz kastavsku Crekvinu jer nije poznato ni kada je točno započela gradnja niti je li crkva ikada dovršena (pa je zbog nekog razloga naknadno srušena) ili je započeta gradnja prekinuta. Zna se da je na ovom mjestu nekada postojala crkva Svete Marije.

Ovu crkvu spominje u oporuci svećenik Mate Drnjević 6. ožujka 1634., a spominju je i dokumenti iz 17. stoljeća. Stara crkva je imala tri oltara. Već je tada bila u lošem stanju, a moguće je da su je dodatno oštetili potresi u 18. stoljeću.  Pulski biskup Balbi 19. srpnja 1769. dozvolio je da se stara crkva sruši i sagradi nova crkva Svete Marije. Gradnju su započeli Isusovci, tadašnji gospodari Kastva. 

Godine 1773. je papa Klement XIV ukinuo isusovački red (papa Pio VII ponovno je dozvolio osnivanje Isusovaca 1814.). Je li ukidanje reda dovelo do prestanka gradnje ili je presudnu ulogu ipak imao nedostatak novaca? Sve ukazuje na ogroman projekt koji nikada nije dovršen, a nedostatak preciznih informacija uvijek je plodno tlo za nastanak legendi.

Crekvinu su još donedavno Kastavci koristili kao parkiralište, a kroz prezbiterij je vodio put za obližnju šumu. Nakon konzervacije 2021. prostor je preuređen u predivnu ljetnu pozornicu. 

Pozornica na Crekvini, izvor: Visit Kastav

Istaknuta fotografija: Visit Kastav

#Crekvina #crkva #Kastav #legenda #na današanji dan

Nasumičan izbor

Upišite pojam za pretragu ili pritisnite ESC za povratak na stranice

Skoči na vrh