Impressum

Kao projekt Novog turizma d.o.o., Artkvart je portal koji prati, objavljuje, analizira, komentira i kritizira kulturnu scenu RH i regiona, komunicirajući recentne informacije iz svih domena umjetničkog djelovanja (likovne, vizualne, glazbene, izvedbene i književne umjetnosti), kulturno-kreativnih aktivnosti i kulturnih politika.

Pokretač projekta:
Damir Čargonja Čarli

Glavni i odgovorni urednik:

Damir Čargonja Čarli

Zamjenica glavnog i odgovornog urednika:

Katarina Podobnik

Izvršna urednica:

Lena Ternovec

Uredništvo:
Katarina Podobnik, Kristian Sirotich, Aleš Suk, Jelena Ternovec

Vizualni identitet portala i web podrška:
Andrea Žic Paskuči, More idea

Stavovi koji se zauzimaju u sadržajima portala ArtKvart, nužno ne komuniciraju stavove uredništva/inicijatora projekta. 

Portal Artkvart.hr dnevno se obnavlja od lipnja 2023. godine

Podržava i financira: Novi turizam d.o.o., Vršić 2, Buzdohanj, OIB: 40211540684

Kontakt: urednistvo@artkvart.hr 

Upišite pojam za pretragu ili pritisnite ESC za povratak na stranice

Skoči na vrh