Još 15 dana za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada PGŽ u 2023.

Nagrade se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća, zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Županije, promicanje Županije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uspješnu suradnju s ustanovama i tijelima Županije te uspjehe u njihovom radu i djelovanju.

Nagrade Primorsko-goranske županije su nagrada za životno djelo i godišnja nagrada.

Uvjeti, potrebna dokumentacija i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2023. godini.

Nagrada za životno djelo Primorsko-goranske županije dodjeljuje se istaknutim fizičkim osobama koje su svojim dugogodišnjim radom i djelovanjem ili određenim postignućem dali izuzetan doprinos u području znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada, i čiji dugogodišnji rad i djelovanje odnosno doprinos predstavlja trajno dobro od značaja za Županiju.

Nagrada za životno djelo može se dodijeliti fizičkim osobama koji prebivaju na području Županije ili su na njenom području proveli dio života tijekom kojeg su postigli ostvarenja za koje se nagrada dodjeljuje.

Godišnje se u pravilu dodjeljuje jedna Nagrada za životno djelo.

Godišnja nagrada Primorsko-goranske županije dodjeljuje se fizičkim i pravim osobama za izuzetno postignuće u području znanosti, kulture i tehničke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada ostvareno tijekom prethodne godine.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi fizičkih ili pravnih osoba ako je određeno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada.

Godišnje se u pravilu dodjeljuju najviše dvije Godišnje nagrade.

Nagrade se ne dodjeljuju dužnosnicima kako su definirani u zakonu kojim se uređuje sprečavanje sukoba interesa za vrijeme trajanja njihova mandata.

Nagrade se u pravilu ne dodjeljuju članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za trajanja njihova mandata, kao ni ustanovama, trgovačkim društvima, udrugama, zadrugama i drugim oblicima organiziranja kojih je Županija (su)osnivač ili član.

Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade za životno djelo Primorsko- goranske županije i Godišnje nagrade Primorsko-goranske županije imaju: članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, klubovi članova Županijske skupštine, Župan, zamjenici Župana, predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u Županiji te pravne osobe sa sjedištem u Županiji (u daljnjem u tekstu: ovlašteni predlagatelji).

Prijedlog za dodjelu nagrada podnosi se u pisanom obliku, na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. Obrazac prijedloga dostupan je na internet stranici Primorskog-goranske županije (https://www.pgz.hr/dokumenti/natjecaji/) te mora sadržavati:

  • ime i prezime, prebivalište, telefonski broj i e-mail adresu fizičke osobe ovlaštenog predlagatelja odnosno naziv, sjedište, telefonski broj i e-mail adresu pravne osobe ovlaštenog predlagatelja;
  • ime i prezime, prebivalište, telefonski broj i e-mail adresu fizičke osobe koja se predlaže za nagradu odnosno naziv, sjedište, telefonski broj i e-mail adresu pravne osobe koja se predlaže za nagradu (u daljnjem tekstu: predloženik);
  • vrstu nagrade i područje za koje se predlaže;
  • prijedlog teksta pisanog priznanja;
  • životopis predloženika;
  • pisano obrazloženje i opis rada, djelovanja i postignuća radi kojih se predlaže dodjela

Ovlašteni predlagatelj dužan je uz prijedlog priložiti i odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje opis rada, djelovanja i postignuća predloženika (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, stručnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.).

Rok za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada je 31. siječnja 2024. Prijedlozi koji pristignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Prijedlog za dodjelu nagrade podnosi se putem pošte na adresu:

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja
„Prijedlog za dodjelu nagrade Primorsko-goranske županije u 2023. godini“

Riva 10, 51000 Rijeka

Istaknuta slika: Primorsko-goranska županija

#godišnja nagrada #nagrada za životno djelo #nagrade PGŽ #prijedlog #Primorsko-goranska županija

Nasumičan izbor

Upišite pojam za pretragu ili pritisnite ESC za povratak na stranice

Skoči na vrh