Participacija, inkluzija, edukacija

U Muzeju moderne i suvremene umjetnosti će se u srijedu, 29.studenog, s početkom u 12:00 sati odviti posljednji događaj u drugom ciklusu projekta Nulti sat. Riječ je o predavanju Lorene Tadorni i predstavljanju projekta „U istom filmu – korak dalje” Marina Jurcana iz Udruge Metamedij i Vanje Markovića.

Projekt Nulti sat je zamišljen kao otvoreni seminar za stručnu publiku i zainteresiranu javnost. Predstavlja fleksibilan diskurzivni format koji uspostavlja interdisciplinarni dijalog s kontekstima i temama koje se indirektno prepoznaju i nalaze u pozadini umjetničkih praksi, izložbenog programa i muzejskog rada, a pogled usmjerava na moguće nove horizonte u nastajanju.

Ovaj puta pogled je usmjeren na edukative muzejske programe koje donose nova iskustva s participativnim i inkluzivnim praksama.

Od muzeja i kulturnih centara danas se očekuje da su mjesta socijalne agregacije i inkluzije. Takva mjesta danas se pojačano posvećuju razvoju strategija i praksi za dosezanje i uklučivanje novih publika.

U svojoj kustoskoj praksi, Lorena Tadorni se fokusira na razvoj publike za kulturne institucije i lokalitete kulturne baštine – pitajući se mogu li takva mjesta postati dobro poznata mjesta okupljanja ljudi i prostornog razvoja te kako se mogu dodatno integrirati u društvo. Predavanje će biti pregled njezine prakse, s naglaskom na posljednja dva projekta posvećenih uključivanju publike i zajedničkom kuriranju s neprofesionalcima kao „Chi vuol essere curatore, sia!“ (Tko bi htio biti kustos, neka bude!) za škole i „Re-Play“ za građane.

Marino Jurcan iz Udruge Metamedij i dr. sc. Vanja Marković predstaviti će nam projekt „U istom filmu – korak dalje” i jedan od rezultata projekta, Metodičke smjernice za organizaciju i vođenje kulturno – umjetničkih radionica za djecu i mlade s teškoćama u razvoju te kako ih možemo primijeniti u muzejskoj edukaciji.

Lorena Tadorni Rođena u Torinu 1977., prvostupnica Povijesti umjetnosti i doktorirala na polju kulturne baštine. Od 2005. godine surađuje s nacionalnim i internacionalnim kustosima i organizacijama, upravlja javnim i privatnim prostorima. Njena praksa orjentirana je prena umrežavanju, participativnim procesima, upravljanju i razvoju publike u muzejima.

Od 2014. do 2019. bila je glavni kustos u Odjelu A. R. T. – aktivnosti i odnosi s teritorijem u MEF – Ettore Fico Museum Torino za koji je kurirala izložbe i vodina projekte razvoja publike. Dva zadnja projekta imaju kustoski format: Chi vuol essere curatore, sia! (Tko bi htio biti kustos, neka bude!), suradnički kusotoski proces posvećen razredima osnovnih i srednjih škola, i „Re-Play“, projekt za reinterpretaciju i kolektivno kuriranje fokusirano na muzejsku kolekciju i arhive.

dr. sc. Vanja Marković Magistra edukacijske rehabilitacije i pedagoginja pulske Škole za odgoj i obrazovanje, bavi se odgojem i obrazovanjem netipične djece, kao i obrazovanjem svih onih koji s tom djecom rade. Istražuje različite fenomene u odgoju i obrazovanju, a najviše ju zanimaju načini na koje se školsko i opće okruženje može učiniti pristupačnim svoj djeci.

Udruga Metamedij Udruga Metamedij neprofitna je organizacija koja inicira i potiče umjetničke i kulturne inicijative u području novomedijske umjetnosti i novih tehnologija. Inter– i transdisciplinarno se bavi produkcijom i promocijom u sferi suvremenih i inovativnih umjetničkih praksi, s fokusom na mlade, propitujući pritom odnos umjetnosti i društva te doprinoseći oblikovanju humanijeg svijeta.

U projektu “U istom filmu – korak dalje” koji traje do 31.prosinca 2023. godine udruga Metamedij provodi aktivnosti poput senzornih kino projekcija diljem Istre te u Čakovcu, participativno zagovara promjene kulturnih politika u području osoba s invaliditetom, održava stručnim kadrom vođene kreativne radionice fotografije i animacije za djecu s teškoćama u razvoju čiji su radovi dio putujuće izložbe u Zaboku i diljem Istre te provodi edukacije za stručnjake u području umjetnosti i kulture. Osim navedenog, u sklopu projekta izrađene su i Metodičke smjernice za organizaciju i vođenje kulturno – umjetničkih radionica za djecu i mlade s teškoćama u razvoju te Metodološki okvir za održavanje senzornih kinoprojekcija za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama senzorne integracije i ostalim utjecajnim teškoćama, na hrvatskom i engleskom jeziku. One omogućavaju, kroz primjenu univerzalnog dizajna, veću dostupnost kulturnih sadržaja marginaliziranim skupinama i stvaraju inkluzivno okruženje, pružajući na taj način podršku njihovom socioemocionalnom, jezičnom i kognitivnom razvoju te jačanju samopouzdanja. U pripremi smjernica sudjelovali su: dr.sc. Vanja Marković, Lea Radolović, Lana Agejev Grabrović te Hrvoje Bogojević, dok su pripremu metodološkog okvira izradile Eva Brlek i Zvjezdana Novina Repovečki.

Istaknuta slika: MMSU Rijeka

#Lorena Tadorni #Marino Jrcan #MMSU #Nulti sat #Udruga Metamedij #Vanja Marković

Nasumičan izbor

Upišite pojam za pretragu ili pritisnite ESC za povratak na stranice

Skoči na vrh