Poziv za predlaganje umjetničkih radova za Nagradu Marina Viculin 2023/2024

Nagrada Marina Viculin dodjeljuje se pojedincu_ki ili kolektivu koji se izražava u mediju fotografije i/ili u svojoj umjetničkoj praksi polazi od medija fotografije.


Poziv je namijenjen radovima u nastajanju koji će se uz produkcijsku i mentorsku podršku kustoskog kolektiva Organa Vida razvijati u periodu od deset mjeseci. Nagrada obuhvaća novčani iznos od 3,000.00 eura za produkciju i izložbenu prezentaciju prijavljenog projekta u okviru međunarodnog festivala fotografije Organ Vida 2024. godine.
Nagrada nosi ime po Marini Viculin, istaknutoj povjesničarki umjetnosti, kustosici i nekadašnjoj ravnateljici Galerije Klovićevi dvori, koja je svojim radom na afirmaciji medija fotografije trajno zadužila hrvatsku fotografsku scenu.
Pobjednički projekt odabrat će stručni žiri kojega čine Bojan Mrđenović (fotograf i dobitnik nagrade Marina Viculin 2017. godine), Tihana Bertek (kritičarka), Simona Vidmar (kustosica, Umjetnička Galerija Maribor) i Barbara Gregov (kustosica, Organ Vida). Glavni kriteriji u odabiru najboljeg rada su njegova umjetnička kvaliteta, relevantnost teme te inovativnost u pristupu fotografskom mediju.


UVJETI PRIJAVE
Pravo na prijavu imaju svi hrvatski državljani_ke ili strani državljani_ke koji djeluju u Hrvatskoj. Na natječaj se mogu prijaviti studenti_ice umjetničkih akademija i drugih fakulteta, ali nije moguće prijaviti diplomske ili druge radove koji su dio studijskih programa.
Moguće je prijaviti najviše dva projekta u nastajanju, započeta u posljednjih 5 godina. Ako se prijavljuje dva projekta, potrebno je za svaki projekt zasebno ispuniti prijavni obrazac.


NAČIN PRIJAVE
Prijava se odvija putem online obrasca, a treba sadržavati podatke o autoru_ici i njegovom/njezinom dosadašnjem radu, opis projekta i vizualni prilog, plan razvoja projekta i/ili prijedlog njegove konačne prezentacije.
Uz prijavnicu je potrebno pripremiti:


1.Umjetničke radove — mapu koja nosi naziv projekta koji se prijavljuje za Nagradu MV i koja sadrži do 15 fotografija (skica, crteža) dimenzija 2000px po duljoj stranici, na 72 dpi. Fotografije je potrebno imenovati po principu: ime_prezime_naziv.jpg.U slučaju prijave dva projekta potrebno je izraditi dvije mape s fotografijama, nazvane prema imenu pojedinog projekta.


2.Portfolio — pdf ili mapa koja sadrži fotografije dosadašnjih radova.
Gore navedenu dokumentaciju potrebno je spremiti (1+2) kao .zip ili .rar datoteku u jedinstvenu mapu pod svojim imenom i prezimenom. Zipanu mapu potrebno je poslati putem WeTransfera na email adresu info@organvida.com, a vezu za WeTransfer zalijepite na za to predviđeno mjesto u online obrascu.


Rok za prijavu je 21. kolovoza 2023. godine.
Sva pitanja možete uputiti na info@organvida.com.

ArtKvart Preporuka

Upišite pojam za pretragu ili pritisnite ESC za povratak na stranice

Skoči na vrh