Predavanje u Puntu: „Rimska i srednjovjekovna baština otoka Krka, nove spoznaje“

U okviru projekta „Kontekstualizacija antičke i srednjovjekovne skulpture otoka Krka na temelju mineraloško-petrografske i kemijske analize kamena“, u suradnji s Filozofskim fakultetom u Rijeci i Pomorskim i povijesnim muzejom Hrvatskoga primorja, održat će se javno predavanje namijenjeno široj populaciji. Lokacija predavanja je Galerija Toš u Puntu, a datum je četvrtak, 28. ožujka 2024. godine, s početkom u 17:30 sati. Na predavanju će rezultati projekta biti prezentirani kroz tri izlaganja koja će održati stručnjaci iz područja arheologije i mineralogije. Prva prezentacija bit će održana od strane Nikoline Belošević sa Sveučilišta u Rijeci, koja će govoriti o rezultatima mineraloško-petrografske analize vapnenca ranosrednjovjekovne kamene skulpture s otoka Krka. Drugo izlaganje održat će Palma Karković Takalić, također s riječkog Sveučilišta, a tema će biti nove spoznaje o porijeklu rimskih spomenika otoka Krka na temelju petrografske i mineraloške analize mramora. Treće izlaganje bit će održano od strane Ranka Starca iz Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci, a fokus će biti na tragovima kasnoantičkih građevina i sklopova u ruralnom ambijentu otoka Krka. Sudjelovanje na predavanju je besplatno i otvoreno za sve koji žele proširiti svoje znanje o arheologiji i povijesti otoka Krka.

Više informacija pronađite na sljedećoj poveznici.

Istaknuti vizual preuzet s web stranice.

#Krk #Nikolina Belošević #Palma Karković Takalić #Punat #Ranko Starac

Nasumičan izbor

Upišite pojam za pretragu ili pritisnite ESC za povratak na stranice

Skoči na vrh