RIJEČKI CINIK: KINIČKI PARADOKSI – NASILJE U UMJETNIČKOM DJELU

KINIČKI PARADOKSI

NASILJE U UMJETNIČKOM DJELU; EKO – EUROTAOIZAM; PACIFIZAM I ŽIVOTINJSKA/LJUDSKA PRAVA: „PTOLOMEJCI“ VERSUS „KOPERNIKANCI“ KAO STRIP-LIKOVI (HEROJI/ANTIHEROJI/SVECI)

Branko Cerovac

U STRIPU – KNJIZI „THE BOOK OF BOOMBI“ DAMIRA STOJNIĆA 

Kao što je filozof Peter Sloterdijk u djelu „Kritika ciničkog uma“ ( …g. ) istakao kao zabrinjavajuću pojavu agresivni mix cinizma i „kiničke“ suštine u diskurzivnoj praksi na koji nisu nimalo imuni ni „punkeri“ (primjerice, „The Stranglers“), tako se ista fenomenologija neminovno „pojavljuje“ i u „visokoj“ i u „pop“ i „underground“ umjetničkoj produkciji. Sve upućuje na „tragički“ zaključak da je moderni „univerzalni difuzni cinizam“ neka povijesna mutacija odnosno „iskrivljenje“ izvornih „kiničkih“ kritičkih, buntovno-prosvjetiteljskih impulsa, ideja i praksi. Da s modernim humanističkim i prosvjetiteljskim teorijama, ideologijama, utopijama i praksama „stvari“ niti u prošlim, a niti u ovome stoljeću ne idu baš idealno „naprijed“, uvidjeli su i kritički analizirali (to jest – „priznali“) i filozofi Frankfurtske kritičke teorije društva – od Adorna i Horkheimera („Dijalektika prosvjetiteljstva“, 1947.) do novijeg, suvremenog filozofa Sloterdijka. U ovom nastavku „nesuvremenih razmišljanja“ (Nietzsche) „Riječkog kinika“ obratit ćemo posebnu pozornost na arhetipska idejna i „praktička“ polazišta poznatog riječkog umjetnika Damira Stojnića na primjeru njegova recentnog stripa – grafičke knige „The Book of Boombi“ (2022/23.).

UVOD U BOOMBI – NARAVOSLOVLJE/U NEKOLIKO REDAKA/

Ovo je esej o Nad – Jelenu i dijalektičkim obratima relacija lova – lovine – lovca, dominacije i subordinacije, trijumfa i žrtvovanja, lovca – plijena. U njemu se nužno suočavaju i sučeljavaju markantne figure iz povijesti i ikonografije magije, religije (od šamanizma, preko poganskog i kršćanskog gnosticizma i mistike do modernih, sekulariziranih ideologija i praksi u kojima se dešavaju obrati, konverzije, enantiodromije, sukladno svjetonazorskim raskolima: Dante, Luther, Duerer, Paracelsus, Cranach, Loyola, Blake, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud/Jung, Cioran, Bahtin, Lacan,  Lyotard, „pacifisti iz ’60-ih“, „teroristi od 70-ih“ nadalje, od vremena undergrounda i kontrakulture, preko „11. 09.“ i famoznog deklarativnog i praktičkog „Rata protiv Terorizma“ – čemu smo svjedoci od vremena „prijelaza“ iz II. u III. milenij nove ere odnosno, „Aiona“, eona, „New Agea“, „New World Ordera“ i kolektivnih mentalnih i fizičkih katastrofa koje su se izredale u prošloj i ovoj surovoj dekadi, koja je, eto, tek počela.

Potsticaj pisanju ovog teksta jeste veoma intrigantan, „kontraverzan“, „sentimentalno-brutalan“ ali istodobno mistički fundiran strip, grafička pripovijest „The Book of Boombi“ iz radionice Damira Stojnića, čije postajanje prvo inkubira, a potom se stripovski manifestira tijekom nekoliko poslijednjih morbidnih godina „pandemije“, „samoizolacije“, „soc-distance“, „Lockdowna“, kontinuirane „krize“ i društveno-političkih kroničnih, akutnih i agonalnih „izvanrednih stanja“ (Ibidem: Foucault, Baudrillard, Agamben) i svekolikog terora koji je Agamben označio pregnantnim tehničkim terminom „tehno-medicinski despotizam“ (naročito rigidan i flagrantan od početka 2020. nadalje!).

Osobni duhovni motiv da se prihvatim te teške, veoma zahtjevne „trans-stripovske“ zadaće i „zabavim“ tim Stojnićevim „brutalističkim“, „Art-brut“, „underground“ djelom duboko je fundiran u činjenici da ono višestruko korespondira, mitski, mistički i atributivno participira s nizom mojih intelektualnih, estetskih i ezoterijskih iskustava, intuicija, verificiranih uvida i preokupacija ne samo teorijske, već ujedno i egzistencijalne prirode s kojima se uvijek iznova spontano, a sudbonosno suočavam još od „pučkoškolskih“ i gimnazijskih dana, kad sam već bio zaokupljen – pored svega ostalog – umjetničkom elaboracijom figura, znakova i simbolike Jelena + Lovca + svjetlosnog križa – raspela među jelenovim rogovima – naročito u slavnim djelima Albrecta Duerera na temu legendi o Svetom Eustahiju odnosno kasnijem Svetom Hubertu – a oba sveta „ex-lovca“ su preobraženi u svece-zaštitnike ne samo lova, lovaca nego istodobno i – divljači, njihova plijena, lovine, dakle – njihove životinjske žrtve! – da bi „obrativši“ se, psihološki, etički, religijski (itd.) i sami – upravo kao NE-LOVCI postali mučenicima, žrtvama vlastitog mističnog „NE-ULOVA“! Pošto se taj Super-Jelen pokazao, otkrio kao jedno od više animalnih utjelovljenja i simbola Bogo – Čovjeka, „Nad-čovjeka“: Isusa Krista! Koji je, po prirodi – besmrtan ( uskrsnuo je ), božanski povezan s Bogom Ocem, Svetim Duhom, a ne manje i sa Bogorodicom, Gospom, kao „nemogućim“ četvrtim u kršćanskoj kvadraturi božanske suvječnosti. Dakle, taj je „Jelen“ NE – lovina, NIJE, u stvari, nipošto „žrtva“, već je sam božanski LOVAC,“glavom i rogovljem“, obdaren nadljudskom moći da „ulovi“ vlastite „lovce“, njihove duše, duh i njihov životni i nad-životni „credo“.  On je NAD-KAPITALAC, metafizički, ne tjelesno.

No, u Stojnićevoj grafičkoj pripovijesti dolazi do „čudovišnog“ anti-kristovskog borbeno-„terorističkog“ preobražaja iz bezazlene, bespomoćne, nedužne Lovčeve žrtve u – Jelena – PREDATORA, borca, „ubojicu“, „Mad-Max-Jelena“, koji samosvjesno trijumfira nad vlastitom „prirodom“ s odbačenim karakterom žrtve, plijena. Taj antropo-bestijalni, „post-/trans-humani“, „antikristoliki“ Super-Jelen, naoružan ne jedino prirodnim jelenjim rogovljem rasnog kapitalca, a i udovima „čovjekolikim“, nego i svakojakim potrebnim naoružanjem i ostalim BOMBAŠKO-TERORISTIČKIM rekvizitima, kreće u bespoštedan obračun sa svim obično dominantnim, „alfa“, predatorskim, tiranskim, lovački nastrojenim, proždrljivim, krvožednim, kanibalskim svežderima od – LJUDI, čijom bi žrtvom, inače, kao „divljač“, „plijen“, „trofejni primjerak“ sam postao, što bi se, „naravno“, smatralo normalnim, ispravnim i boguugodnim. Famozna „dijalektika“ odnosa Gospodar – Rob (vidi: Hegel) u ovoj stripovskoj „basni“ o Boombiju (od BOMBA, ne samo mali „Bambi“!) dobiva zanimljivu, afektivno, etički i estetički veoma intrigantnu pa i „subverzivnu“ umjetničku transfiguraciju i transpoziciju. Tjera publiku, čitatelje, gledatelje, a i javnost – i stručnu i laičku – da temeljito PREISPITA problematiku odnosa čovjeka i životinje, a k tome i samog čovjeka kao (auto-)destruktivne žrtve vlastitih hereditarno-predatorskih instinkata, poriva i naviknutih načina ponašanja prema „Drugome“, „okolišu“, „prirodi“, vlastitoj biocenozi koju kao umišljeni „bogomdani“, predestinirani „Gospodar“ nemilosrdno uništava.

Taj i takav Boombi doživio je nešto poput „onto-anarhističko-terorističke“ metamorfoze klasičnog „goeringovskog“ JAEGERMEISTERA u BOMBASTIČNOG, točnije, BOMBAŠKOG Meistera (inače je istoimeno „kultno“ lovačko piće dobilo, svojedobno, i COCKTAIL-inačicu, pomiješano s „Red Bullom“, „energetskim“ pićem u „Jeger-bombu“!).

Simbol Jelena Svetog Eustahija/Huberta nerijetko se sinkronistički (u Jungovu značenju njegova tehničkog termina sinkronicitet) javlja kao predznak nečije SMRTI ili pak iluminacije određenog mističkog tipa. Ta uznemirujuća ambivalencija, paradoks povezanosti Smrt – Uskrsnuće, osjeća se i kroz inače ironijski pa često i namjerno „sarkastičan“, „morbidan“, „sadistički“ brutalan, uživalački – nemilosrdan „diskurs“ Boombija i drugih likova u knjizi (Stripu) o njemu. Učinak (zbog-) toga može, subjektivno, biti istodobni napad mučnine (kao i u – J. P. Sartre-a!) i afektivne katarze. Bilo mističke, bilo tragičke. Ne može se čitati bez etičkog i estetskog nemira, kritičkog preispitivanja, oštre autoanalize moralnih stavova, nazora, predrasuda i mnijenja o vladajućem svjetonazoru i „ćudorednim“ pitanjima i problemima. Ta Stojnićeva grafička knjiga jeste etički angažirana, hrabro se upustila u neizbježni rizik sukoba s važećim vrijednosnim pretpostavkama i shvaćanjima. A to nije mana već vrlina, usprkos svekolikom mraku „Dark Deera“ i zastrašujućim bljeskovima i eksplozijama u grafičko-tekstualnom tkivu Stojnićeva stripa.

MOTIV FORIJE, NOŠENJA (DJETETA-LANETA)

Pored arhetipa Jelen u stripu se, prefiguriran, variran, na značenjski važan način javlja i motiv nošenja i nosača. Poznat i u grčkoj i u rimskoj umjetnosti (Moskoforos, nosač teleta, pa Pastir koji nosi Janje, rani kršćanski simbol Krista, sve do srednjevjekovne legende o Svetom Kristoforu i njihovih modernih i suvremenih prikaza i inačica u sakralnoj i profanoj literaturi, posebice u epohalnom, nenadmašnom romanu „Kralj joha“ Michela Tourniera (franc.: Le Roi des Aulnes, Gallimard, 1970). Ti se motivi provlače i kroz alkemijsku, ezoterijsku, medicinsku i „filozofsku“ tradiciju (Ibidem: Theofrastus Bombastus Paracelsus: Tri ezoterijske (magijske) studije), te u Goetheovoj poeziji, u znamenitoj i dalekosežno utjecajnoj pjesmi „Kralj joha“, na koju upućuje gorespomenuti Tournierov istoimeni roman, „Kralj vilovnjak“, točniji prijevod je: Kralj joha. U njemu je puno stranica posvećeno upravo prirodi, obliku i simbolici jelena i svega povezanog s „kulturom“ lova, lovaca, a posebno njemačkih (nacista i ne jedino nacista). Želim ovdje uputiti na te referencije pošto ukazuju na zanimljiv splet slika i analogija s nekim suštinski važnim likovima, karakterima, scenama, prizorima i motivima kojima se i Stojnić okrutno ispitivački bavi u ovoj grafičkoj pripovijesti.

PARACELSUS, Philippus Aureolus Theophrastus BOMBASTUS (!) von Hohenheim (1493. –  1541.)

Trideset i dva magična crteža

Crtež 19

(B.C. sažeti opis: JELEN, mrtav, izvaljen u gustoj, slapovitoj travuljazi; u pozadini hrastova šuma, na obzoru se jedva naziru ruševine nekog propalog dvorca, kuće … )

Skačeš u svom vrtu i jako si zadovoljan samim sobom; ali, napuštajući vlastitu razboritost, slijedeći vlastite užitke, zloupotrijebio si svoje skokove. Zato će ti se dogoditi, kada te bace onamo oni koji su trebali osnažiti tvoj mir, da će te loviti; morat ćeš visoko skakati. Poslušaj vlastiti savjet, shvati kako su ljudske stvari isprazne. Tada ćeš se zauvijek promijeniti, spasiti od nesreće u kojoj si živio svakodnevno. Ne zaboravi da oholost i loši postupci nikad ne završavaju dobro.

MICHEL TOURNIER

Kralj joha /fragment/

No kralj životinja u Romintenu bio je jelen, kojega su lovili iz zasjede i hajkom – jedinim vrstama lova što ih je dopuštala gustoća šume – i koji je za vrhovnog lovnika bio predmet istodobno ljubavnog, žrtvenog i prehrambenog kulta. /… /

B.C. – PRILOG 1 (INTRO)

FULL BUCK SUPERMOON RISING (JULY 13)

SPECIJALNI PRILOZI I DIGRESIJE NA TEMU NUMINOZNOSTI POJAVE ARHETIPA JELENA – U SINKRONISTIČKOJ SIMBOLIČKOJ KONEKCIJI S IDEJOM, INKUBACIJOM I GENEZOM STOJNIĆEVE „KNJIGE O BOOMBIJU“ LJETA-JESENI AD 2022

A) NAD-JELEN NAD RIJEKOM UOČI „FULL BUCK SUPERMOON ON JULY 13“

NUMINOZNOST POJAVE NEUSTRAŠIVOG NAD-JELENA IZNAD RIJEKE (SPEC. U NASELJU DRENOVA, GDJE JE POZNATO GROBLJE) U RAZDOBLJU LIPANJ – SRPANJ ( Jun – July,11-12-13, 2022 ) & RANA NAJAVA NAJVEĆEG I NAJSJAJNIJEG „SUPERMOONA“ GODINE 2022 (NAJAVA OBJAVLJENA NA WEBU „ALMANAC“-A VEĆ 24. LIPNJA ZA TOČNO „JULY 13,2022“! ): THE FULL BUCK SUPERMOON!:

„July’s full Buck Moon will rise on wendnesday, July 13“

Ibidem: https://www.almanac.com>content>full-moon-july

(The Old Farmer’s Almanac)

Kako već napomenuh u svom Uvodu, s legendama, grafičkim i slikarskim elaboracijama i bibliografijskim referencijama na fenomenologiju te religijska, ezoterijska i znanstveno-teorijska tumačenja ikonografije povezane s arhetipom JELEN (od prapovijesne, anim/al/ističke, „šamanističke“, preko antičkih, medievalnih i „baroknih“ do modernih i suvremenih) dobro sam upoznat barem od sredine 70-ih godina. Specijalno s numinoznom (od „noumenon“, numen!) povezanošću „Nad-Jelena“ sa svetačkim figurama Svetog Eustahija i Svetog Huberta – koje su neosporno numinozno djelovale na kršćansko-gnostičku duhovnost „zapadnog“ i „istočnog“ srednjevjekovnog i renesansnog čovjeka (nipošto samo „klera“!), a djeluju, eto, i dan-danas. Ne manje od mitova, legendi i artističkih elaboracija Potrage za zlatnim runom, Potrage za Svetim gralom (vitezovi Okruglog stola, „excalibur“, „Kralj Ribara“ itd.) ili pak „povratka“ Svetog Kristofora, te keltskih, germanskih i skandinavskih božanstava i vjerovanja u „modernu“, navodno „sekulariziranu“ psihu (ne tek „psiho-logiju“ kao modernu znanost! ) milijona Europejaca/-ejki.

Simboli jelena sa svjetlećim križem koji mu „raste“ iz glave, posred rogovlja, kao i znakovite pojave „apstraktnog“ crnog križa (grčkog, latinskog, „petrovog“, „andrijinog“ itd.) osobno verificirano su mi od zime i ranog proljeća godine 1978. nagovijestile neke „karmički“, egzistencijalno važne događaje. Naročito smrt mog djeda M. K.-a (majčina linija) – rođenog 13. 07. 19002. (tako da je i ovoljetni „Full Buck Supermoon“, eto, koincidirao ( i ) s njegovim rođendanom) – potkraj mjeseca ožujka 1978. A te psihološke i stvarne koincidencije ne mogu se – tko ih zna i prepoznaje! – svesti ni na koje namjere, „predrasude“, „maštarije“ recipijenta koji ih doživi. Jednostavno se – dese, događaju se, kako „u snovima“, tako i na javi. Pošto je „arhetip“ – psihoidan, nikako „samo psihički“, te se to kao „Stvar – po sebi“ (Ding an Sich, I. Kant), „noumenon“ – nikako ne može „egzaktno“ izraziti niti definirati.

Prikazuje se, „Samoprikazuje“ (Gadamer, Istina i metoda) u simboličkim uobličenjima kao „fenomen“.

Potkraj ’70-ih i kroz ’80-te nacrtao sam i naslikao nekoliko varijacija (u žanrovima „tihožitja“, “mrtve prirode“ i imaginarnog krajolika ) s motivima jelena – onog  Sv.Huberta (kao ukrasnog elementa na grbovima, maramama, suvenirima, po zidovima kuća, „lovačkih“ i inih) – i „slobodnog“ u krajoliku. Pošto smo prijatelji, sa slikarom Damirom Stojnićema već dulje vremena razgovaram o svemu tome. Tako da je vidio neke od tih mojih „prastarih“ akvarela, gvaševa s tim i drugim motivima (kad smo negdje 2016-te igrali šah kod mene, u stanu na Banderovu). Istodobno, sinkrono s „Almanac“-ovom ranom najavom skorog punog „jelenjeg“ Super-Mjeseca (Nad – Lune, prirodno), koju sam odmah vidio na sajtu almanac.com i na FB profilu njihovom, te s mističnom i stvarnom manifestacijom, epifanijom Riječkog Super – Jelena (July, 11), dakle dva dana uoči tog pred-najavljenog Punog – Nad – Jeleno – Mjeseca (July, 13), Stojnić je otpočeo s koncipiranjem (Začetak, embrio, „Boombija“!), kreiranjem monumentalne grafičke pripovijesti  (stripa, „comica“) THE BOOK OF BOOMBI.

Obojica smo uočili mističku participaciju navedenih međusobno (naizgled) uzročno nepovezanih, a opet – korespondirajućih i koincidirajućih „slučajnih“ ( njemački: „Zufall“! ) koincidencija tog/tih INCIDENTNIH „jelena“ – od SAD-s do – Drenove i početka „Knjige o Boombiju“, lipnja – srpnja 2002.

Ja sam u međuvremenu svoja dva akvarela iz ’80-ih („Tihi život s kakijima“, mrtva priroda s „Jelenom Sv. Huberta“ plus Jelena (Sv.Huberta), samog u krajoliku (zalazak/izlazak Sunca)) ukomponirao „s flašom „Jaegermeistera“ (etc.) u svoju „stolnu ambijentalnu instalaciju“ u „Scorpio – Buck – Gallery Exhibition“ u aranžmanu s postavljanjem Izložbe – instalacije DEJA VU riječko – beogradskog umjetnika Borisa Burića, na adresi MB 2, Potok, Rijeka, ljeta 2022. Stojnić je već postavio naslovnicu i više kreiranih tabli „The Book of Boombi“ na Facebook/Damir Stojnic i na FB/Dark Deer profile. Uz ostale svoje stripove i druge neke korespondirajuće radove. Knjiga o Boombiju rasla je, razvijala se, dovršavala, sve do sredine, treće dekade „Škorpiona“, do Nov.18, 19, 2022. Jesen je, naime, sezona LOVA na jelene, kako nas upućuju eksperti za to, lovci i lovačka društva. Čiji su zaštitnici, dosta raniji – (ex-) lovac Sveti Eustahije & (ex-) lovac Sveti Hubert (srednjevjekovni i moderni).

U dogovoru i suradnji s prijateljem umjetnikom Damirom Stojnićem, autorom Knjige o Boombiju, prihvatio sam se pisanja ovog teksta kao priloga (pogovora) uz to njegovo djelo.

Istodobno razgovaramo o svemu tome, planirajući izložbene prezentacije Knjige i njenu publikaciju u tiskanoj i online, web formi. 

Sukladno Boombijevu robusnom, rabijatnom, pa i „blago“-terorističkom („dark“, „horror“, „action“), a opet svetiteljsko-iluminatornom, prosvjetiteljskom i „kristoforsko-bambiforskom“ karakteru, njegovu HAGIOGRAFIJU krase i krasit će obilne gospodarsko-kriminalističko-pravosudne, socijalno-političke, kulturalno-kulturologijske i – last but not least (Shakespeare!) – prirodne, klimatske katastrofe, turbulencije, šokovi, opći SUPERCHAOS, poplave, lagani potresi i umjerene migrantske krize – ljeta-jeseni AD 2022. Stoga poštovanu publiku/čitatelje molimo da potvrde da imaju barem 12+, još bolje +18, +50 godina starosne dobi, prije nego li pristupe „Knjizi o Boombiju“. Time dodirujemo dubinsku analitičko – psihologijsku arhetipsku problematiku relacije PUER – SENEX, te forije (nošenja), DOPOLAVORA, EU-FORIJE/EUFORIJE, DUHA TERORIZMA,  SEASON OF POWER/POWER INFERNO (Baudrillard), godinu – dvije dana od nezaboravne manifestacije EPK Rijeka 2020 /21, s dalekosežnim pred-i-post „lockdown“ posljedicama.

Yours ever

/ NASTAVCI SLIJEDE /

Naslovna fotografija Jeleni Damira Stojnića iz kolekcije Damira Čargonje Čarlija

Nasumičan izbor

Upišite pojam za pretragu ili pritisnite ESC za povratak na stranice

Skoči na vrh